Bakan Dönmez çiftçilerin elektrik şirketleriyle yaşadığı sorunlara cevap verdi

Bakan Dönmez çiftçilerin elektrik şirketleriyle yaşadığı sorunlara cevap verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilere ödenen desteklemelerin, borçlarına mahsuben elektrik dağıtım şirketlerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunu ve faturaların hasat dönemlerinde ödenmesi talebini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Önergeye yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez, sayaç okuma bedellerine ilişkin kanun, tebliğ ve yönetmeliklerden bahsederek, soru önergesine konu olan talep ve sorunların çözümüne yönelik bir açıklamada bulunmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, üreticilerin hak ettiği desteklerin, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarıldığına vurgu yaptı. Gürer, “Bu şekilde şirketlerin alacağı devlet eliyle tahsil edilmektedir. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulamanın kaldırılması yönünde, çiftçilerin yoğun olarak talebi bulunmaktadır. Bu yönde bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?” şeklindeki soruya yanıt istedi.

ÇİFTÇİLER AYLIK DEĞİL, DÖNEMSEL FATURA İSTİYOR 

CHP Milletvekili Gürer ayrıca, aylık fatura düzenlemesinin üreticileri sıkıntıya soktuğunu ve o her ay düzenli bir geliri olmayan üreticilerin, elektrik faturalarım aylık olarak ödemeleri mümkün olmadığını belirterek, “Gerekli düzenlemeler yapılması planlanmakta mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

Üreticilerimiz aradıkları zaman elektrik dağıtım şirketlerinde muhatap bulmakta güçlük çektiği gibi ödemelerde de en ufak bir aksama olması halinde elektriklerinin anında kesildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, şu sorulara da yanıt verilmesini istedi:

“Elektrik aboneliği olan üreticilerimizin elektrik dağıtım şirketine borcu bulunmadığı halde şirket tarafından bir yıl önceki tüketim miktarı dikkate alınarak üreticilerimizden yüksek miktarlarda teminat istenmesi de karşılaşılan sorunlardan biridir. Tüm bu sorunlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

Tarımsal sulama abone grubundan elektrik alan üreticilerimiz için aylık tahakkuk uygulamasından vazgeçilmesi sağlanacak mıdır?

Ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılması düşünülmekte midir?

Üreticilerimiz haliyle elektrik dağıtım şirketleri ile muhatap olmaktadır. Üreticilerimizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak elektrik dağıtım şirketleri tarafından gerekli kolaylık sağlanması için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?”

MEVZUAT YANITLAR 

CHP Niğde Milletvekili Gürer’in Tarımsal sulama amaçlı elektrik enerjisi tüketen ve borcunu ödemeyen çiftçilerin sorunlarına ilişkin soru önergesinde yer alan konulara dolaylı yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borçlarının tahsilinin; 30.05.2018 tarih ve 2018/11844 sayılı Bazı İllerde Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve bu kapsamda hazırlanarak 6 Eylül 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Bakan Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği” başlıklı 32 ncimaddesinde şer alan “(2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri ile ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım ve benzeri nedenlerle okuma yapılamaması ve Kurul tarafından uygun görülen haller dışında, dağıtım bölgesinin genelinde ya da belli bir bölgesinde birinci fıkraya aykırı genel uygulamalar yapılamaz. Bu fıkra kapsamındaki kullanım yerlerinde sayaçlar yılda en az iki defa okunur. ”

“Fatura esası ve dönemi” başlıklı 33 üncü maddesinde:

“(1) Faturalamada, dağıtım şirketi tarafından okunan birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

(3) 32 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde aylık okuma yapılamayan fatura dönemlerine ilişkin vade farkı uygulanmaksızın okuma dönemindeki ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirme yapılır. Tüketicinin talebi olması halinde peşin ödeme yapılabilir. ”hükümleri kapsamında; tarımsal sulama abonelerinin sayaçlarının yılda en az iki kez okunması zorunlu olup, aylık okuma yapılmadığı dönemlere ilişkin faturalara ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirme yapılması mümkündür.”

 

Düşüncelerinizi Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

HTML tutorial
Tüccarım.Net - Çiftçi için Gelecek Uygulamayı İndir
Uygulamayı İndir
Top