Tarımsal desteklerde münavebe uyarısı

Tarımsal desteklerde münavebe uyarısı

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmek, toprakta organik madde miktarını artırmak, daha fazla su tutmasını sağlamak, toprağın verimliliğini yükseltmek, yabancı otlar ve hastalık – zararlılarla mücadele etkinliğini artırmak amacıyla, “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele üç yıl süreyle arka arkaya aynı tek yıllık bitki ekilirse, üçüncü üretim sezonu için destekleme ödemeleri yapılmaz.” hükmü ile, 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir.

Ülkemiz sahip olduğu ekoloji ile, polikültür tarım yapılmasına ve aynı tarım arazisi üzerinde ekim nöbeti (münavebe) ile farklı türlerde ürün elde edilmesine uygundur. Bununla birlikte gerek genel münavebe uygulamalarında gerekse ana ürünlerin ekimleri arasında (örneğin art arda yapılan pamuk ve buğday ekimleri arasında) boş kalan sürede, toprak yapısının düzelmesine ve toprakta organik madde birikimine yardımcı olan, vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesi doğal üretim kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem arz etmektedir.

Üretim yaptığı parselde 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, Tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır.

Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra aynı parsele yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesi hususunda özen göstermeleri ve çiftçilerimizin bu ekilişlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Destekleme ödemeleri çalışmalarında uygulamanın aksatılmadan yürütülebilmesi için, ekim nöbeti (münavebe) sistemine göre ekim yapılmayan (2018, 2019, 2020 yıllarında parselde aynı ürün ekilen) tarım arazilerine 2020 yılında tarımsal destekleme ödemelerinin yapılmayacatır.

TARIMDANHABER

Düşüncelerinizi Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

HTML tutorial
Tüccarım.Net - Çiftçi için Gelecek Uygulamayı İndir
Uygulamayı İndir
Top