Et problemine bilimsel çözüm : Kullanma Melezlemesi

Melezleme iki farklı ırktan değişik amaçlarla yavru elde edilmesi amacıyla kullanılan bilimsel bir yetiştirme metodudur. Kullanma melezlemesi et üretimine destek olmak amacıyla dünyada süt sığırcılığı...